مقدمه سخنرانی

جملاتی برای شروع یک سخنرانی موفق

چرا لازم است تا روی مقدمه سخنرانی خود تمرکز کنیم؟ دلیل آن این است که مطالعات گسترده و گوناگونی نشان می دهد که یک سخنرانی موفق دارای یک مقدمه سخنرانی مناسب می باشد. اگر بتوانید در جملات ابتدایی سخنرانی خود علاقه ی شخصی مخاطب را فورا جلب نمایید، او تا پایان سخنرانی با شما خواهد بود و بقیه ی سخنان …

ادامه مطلب